Δε κατακρίνουμε τις ερωτικές προτιμήσεις κανενός.Αλλά τον τρόπο που έγινε.Δηλαδή σε δημόσιο χώρο.
Κάνουμε αυτή την επίσημανση για να μη… μας τις βρέξουν οι 2 τύποι του βίντεο.πηγη